Företag

Magnums potatispackeri är ett företag som är grundat av potatisodlaren år 2000. Magnums
potatispackeri är beläget i Södra Österbotten intill riksväg 8 i Lappfjärd i Kristinestad. Till vårt
företags bransch hör förpackning av matpotatis samt leverans till partiaffärer, detaljhandeln,
storkök och till potatisskalerier i hela Finland samt till Sverige, Estland och Ryssland.

Till potatispackeriet hör utrymmen med maskiner som behövs för potatissortering, -förpackning
och -förvaring samt kontors- och socialutrymmen. Vårt förråd inrymmer ca miljon kilo potatis
och vårt förpackningskapacitet är 15-20 ton om dagen.

Alla odlaren som levererar potatis till vårt företag uppfyller villkoren för bas delen av
miljöstödet, vilket betyder att odlarna har förbundit sig att upprätthålla odlingsplan, skiftesvis
bokföring, näringsanalysers tagning från åkern, gödsling enligt markkarteringen, samt ständig
skolning för naturens välmående och för att garantera god kvalitet av potatis. Alla
kontraktsodlaren har en egen potatisskördetröska, vars förtjänst är att potatisen är möjligt
jämnkvalitet ända från början av produktionskedjan.